صورتجلسه مورخ 4/7/90هیات مدیره سازمان

شناسه : 278949
صورتجلسه مورخ 4/7/90هیات مدیره سازمان

 

صورتجلسه هیات مدیره مورخ 4/7/1390

1 . درخواست خرید یکدستگاه موتور سیکلت برای واحد نگهبانی وانتظامات  سازمان مطرح شد  با عنایت به لزوم گشت زنی در محوطه میدان  در راستای کنترل بیشتر مجموعه با در خواست موافقت شد مقرر گردید پس از تامیناعتبار اقدام  شود

2 . مقرر گردید  ترتیب بازدید اعضای هیات مدیره از میدان در حال احداثدر جاده کنار گذر یزد درجلسه آینده داده شود ضنا مدیر عامل پیگیری نماید سیاستگزاری های  لازم توسط مسئولین ذیربط در خصوص نحوه واگذاری غرفه های عرضه میوه و محصولات کشاورزی صورت پذیرد و نتیجه در جلسات آینده هیات مدیره مطرح شود.  

 

جلسه راس ساعت 18:15 با ذکر صلوات خاتمه یافت 

 

آدرس کوتاه :