صورتجلسه مورخ 30/7/90 هیات مدیره سازمان

شناسه : 279009
صورتجلسه مورخ 30/7/90 هیات مدیره سازمان

صورتجلسه مورخ 30/7/90 هیات مدیره سازمان

1.       درخواست سازمان برای نصب دو دستگاه دوربین درر محل ورودی میدان میوه و تره بار به جهت کنترل بیشتر رفت و آمد ها وسایر مطرح شد با عنایت به استعلام انجام گرفته از سازمان فاوای شهرداری در خصوص هزینه های مربوطه که مبلغ حدود 000/000/26 ریال اعلام نموده اند با درخواست موافقت گردید ومقررشد اقدام گردد.

2.       با عنایت به برنامه ریزی ستاد غدیر وبه جهت مشارکت سازمان میادین درجشن بزرگداشت غدیر موافقت گردید سازمانتا سقف مبلغ 000/000/15 ریال دراین خصوص هزینه نماید.

3.       مقررگردید منبعد جلسات هیات مدیره سازمان یکشنبه هر هفته ساعت 6 صبح برگزار شود.

4.       جلسه راس 18 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 

 

آدرس کوتاه :