صورتجلسه مورخ 22/8/90 هیات مدیره سازمان

شناسه : 279029
صورتجلسه مورخ 22/8/90 هیات مدیره سازمان

صورتجلسه مورخ 22/8/90 هیات مدیره سازمان

1.نامه شماره 3375مورخ 19/8/90 شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عدم تصویب متم  و اصلاح بودجه سال 1389 سازمان میادین بدلیل عدم ارسال بموقع به شورا مطرح شد مقرر گردید با توجه به اینکه طبق بررسی سازمان میادین در وقت قانونی متم بودجه را جهت اقدامات لازم به شهرداری محترم یزد ارسال نموده پیگیری شود نامه توسط آن شهرداری ارائه گردد.

2.ابلاغ شورای اسلامی شهر در خصوص بررسی و تصویب متم بودجه سال 1389 سازمان ثبت شده در دبیر خانه شهرداری به شماره 37929مورخ 19/9/90 مطرح شد توسط مسئول امور مالی سازمان توضیحات لازم به اعضای جلسه ارائه گردید مقررشد پاسخ کتبی برای شورای محترم تهییه و ارسال شود.

3.پیرو بند 2 صورتجلسه مورخ 10/5/90 موضوع درخواست تعدادی از غرفه داران برای واگذاری حق و حقوق خود نسبت به غرفه تحت اجاره میدان به شخص دیگری برابر وکالتنامه تنظیمی از دفاتر اسناد رسمی و پاسخ استعلام سازمان توسط اداره حقوقی شهرداری به شماره 26392/505 مورخ 12/6/90در حضور نماینده اداره حقوقی شهرداری و کارسناس حقوقی سازمان مطرح و با توجه به توضیحات کارشناس مذکور مقرر گردید فعلا صلاحیت شخص معرفی شده (وکیل) از جهت حسن انجام کار وتمکن مالی وشرایط اخلاقی از اتحادیه صنف میداندار و طواف استعلام و نتیجه در جلسات آتی مطرح شود

ضمنا برای موارد مشابه به نیز قبلا صلاحیت اشخاص که از جانب مستاجر معرفی می شوند بررسی و نظر اتحادیه صنف در خصوص آن فرد یا افراد گرفته شود و بطور موردی جهت هرگونه تصمیم گیری در جلسه مطرح گردد.

4. جلسه با ذکر صلوات راس ساعت 20/7 خاتمه یافت

 

آدرس کوتاه :