صورتجلسه مورخ 2/3/90 هیات مدیره سازمان

شناسه : 278799
صورتجلسه مورخ 2/3/90 هیات مدیره سازمان

 

 

صورتجلسه مورخ 2/3/90 هیات مدیره سازمان

 

1-    در خواست آقای کشمیری  به شماره 1239 - 25/2/90وارده بشماره 232 -6/3/90 وپیرو مصوبه مورخ 22/1/90 هیات مدیره مطرح شد مقرر گردید در زمان راه اندازی میدان جدید با توجه به مدارک ارائه شده توسط نامبرده (که ضمیمه درخواست است)ودر صورت گرفتن متقاضی جدید ضمن حفظ حق و حقوقات ایشان با عنایت به غرفه شراکتی که با آقای میرزا حسین دهقان دارند ومساعدت برای نامبرده منظور گرددو اعمال شود.

2-    درخواست آقای اکبر ترابی به عنوان وکیل وراث غلامرضا ترابی یکی از مستاجرین غرفه 53میدان وارده بشماره 227 2/3/90 مطرح شد مقرر گردید مدارک و سوابق جهت بررسی و اعلام نظر به کارشناس حقوقی (آقای محمد حسن درخشی) انعکاس داده شود و نظریه ایشان مجددا در جلسات آتی مطرح گردد.

3-    موضوع تهیه تعدادی چرخدستی برای مجموعه میدان با عنایت به نامه شماره 417 -6/2/90 شورای محترم اسلامی شهر مطرح شد مقرر گردید با توجه به وضعیت و موقعیت محل بعد مصافت ازمحل خرده فروشی تادرب خروجی امکان استفاده از چرخ دستی نمی باشد لذا خرید به صلاح سازمان نیستو موضع کان لم یکن گردید.

4-    آقای محمد حسن درخشی کارشناس حقوقی در حضور یافته پیرامون پرونده غرفه 59 میدانومربوط به باسکول تحت اجاره آقای مکی و.... و پیگیری های حقوقی که صورت گرفته توضیح و گزارش دادند مقرر شد تاحصول نتیجه موارد را پیگیری نمایند.

 

آدرس کوتاه :