شبی بیاد ماندنی در اولین شب بازار استان یزد

شناسه : 92395354

شبی بیاد ماندنی در اولین شب بازار استان یزد

اولین شب بیاد ماندنی با برگزاری جشن مباهله در شب بازار یزد

جشن شب مباهله در اولین شب بازار با حضور عموم مردم و دکتر عزیزی شهردار و محسن ابوترابی عضو محترم شورای اسلامی شهر یزد و محمد رضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی برگزار گردید .

در این مراسم استاد آبایی به بیان برخی احکام بازار و خانواده پرداخت و جمعی از هنرمندان نیز به اجرای برنامه هنری خود پرداختند .

در پایان این مراسم دکتر عزیزی شهردار یزد از غرفه های شب بازار بازدید نمودند .

 

 

 

.

آدرس کوتاه :