سیصذو بیست و سومین جلسه هیات مدیره سازمان مورخ 21/5/92

شناسه : 279199
سیصذو بیست و سومین جلسه هیات مدیره سازمان مورخ 21/5/92

بسمه تعالي

  صورتجلسه

سیصدوبیست وسومین جلسه هيأت مديره سازمان میادین میوه وتره بارشهرداري يزد  باتوجه به دعوت نامه شماره445/928 922300  مورخ 20 /05/92 در محل سازمان با ياد و نام ايزد منان  ، دو  شنبه مورخ 21/05/92ساعت 15/14 باحضور اعضاي محترم تشكيل شد وپس از بحث وتبادل نظر پيرامون دستوركارجلسه(امور جاری سازمان ) به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد.  

 

رديف

مصوبات

 01

 نامه شماره 922300937 مورخ 21/5/92 سازمان میادین میوه وتره بار با موضوع پرداخت حق ایاب وذهاب امام جماعت سازمان مطرح  ومورد موافقت قرار گرفت ومقرر شد برابر مفاد صورت جلسه مورخ 23/2/92 اداره تبلیغات اسلامی استان یزد واز 1/1/92 اقدام گردد .(پرداخت مبلغ 000/100/3 ریال ماهانه )  

02

نامه شماره 922300938 مورخ 21/5/92 سازمان میادین میوه وتره بار با موضوع تهیه هدیه ولوح تقدیر در راستای تقدیر از کارگر نمونه سازمان در سال 1392 مطرح وموافقت شد مبلغ 000/500 ریال توسط سازمان از ردیف اعتبارات مربوطه پرداخت گردد.

03

نامه شماره 922300921 مورخ 16/5/92 سازمان میادین میوه وتره بار با اعلام مبلغ 000/000/70 ریال برای هزینه های ثابت (سرامیک،لامپ،کلید وپریز، لوله کشی گاز-آب،کنتورگاز کنتور برق و... ) واحد نانوائی میدان مطرح ومقرر شد. توسط مستاجر وبا نظارت سازمان حداقل هزینه های ثابت انجام پذیرد . ودر صورتی که در پایان قرارداد (یکسال) مستاجر تمایل به ادامه همکاری نداشت . با دعوت از کارشناس رسمی مبلغ مشخص وتوسط سازمان به مستاجر پرداخت گردد. ودر صورت ادامه همکاری طرفین برای سال های بعد ، دیگر نیازی به پرداخت از طرف سازمان نمی باشد.

04

مدیرعامل گزارشی از عدم همکاری اتحادیه شرکتهای تعاون روستائی شهرستان یزد (بهره بردار غرفه 30B ) با سازمان با موضوع عدم انعقاد قرارداد و ساخت سرد خانه در غرفه ارائه داد ومقرر شد با توجه به اخطار های صادر شده ، تخلیه غرفه وتحویل آن به بهره برداران ستاره دار توسط مدیرعامل با طی مراحل قانونی انجام پذیرد.

05

اعضای محترم هیات مدیره مقرر نموداند تا توسط مدیرعامل با طی مراحل قانونی موضوع اصلاح اساسنامه سازمان به سازمان میادین میوه وتره بار وساماندهی مشاغل شهری  پیگیری شود.

آدرس کوتاه :