سیصدو بیست و یکمین صورتجلسه مورخ 30/4/92 هیات مدیره سازمان

شناسه : 279159
سیصدو بیست و یکمین صورتجلسه مورخ 30/4/92 هیات مدیره سازمان

بسمه تعالي

  صورتجلسه

سیصدوبیست ویکمین جلسه هيأت مديره سازمان میادین میوه وتره بارشهرداري يزد  باتوجه به دعوت نامه شماره445/829 922300  مورخ 30 /04/92 در محل سازمان با ياد و نام ايزد منان  ، دو  شنبه مورخ 31/04/92ساعت 15/14 باحضور اعضاي محترم تشكيل شد وپس از بحث وتبادل نظر پيرامون دستوركارجلسه(امور جاری سازمان ) به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد.  

 

رديف

مصوبات

 01

درخواست بانک شهر به شماره 51/92/282 مورخ 23/4/92 به شماره ثبت 922300831 مورخ 27/04/92 سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد با موضوع در اختیار گذاشتن مکان برای ایجاد باجه بانک شهر در میدان به صورت رایگان مطرح و مصوب گردید مدیرعامل با در نظر گرفتن زمانی برای راه اندازی ، با دعوت از کارشناس رسمی دادگستری واخذ نظریه (اعلام اجاره ماهیانه ) نسبت به عقد قرارداد واخذ اجاره بهاء ماهیانه اقدام نماید.

02

مدیرعامل گزارشی با موضوع تهیه وتوزیع بن غذا (افطاری) برای پرسنل سازمان را مطرح نمود که با توجه به اقدام انجام شده در شهرداری ودیگر سازمانها ی وابسته به شهرداری مصوب ومقرر شد تا سقف 000/000/20 ریال واز محل اعتبارات رفاهی وماده 17 توسط مدیرعامل به کلیه پرسنل وغیرو کار سازی واقدام گردد.

03

مدیرعامل گزارشی با موضوع فعالیت مضاعف کادر مالی سازمان در سال گذشته وجاری در خصوص تهیه بودجه- تهیه متمم ، تفریغ و اصلاح  بودجه مراجعات مکرر به اداره دارائی وکاهش ومنطقی نمودن میزان مالیات و... به هیات مدیره ارائه نمود . اعصاء ضمن تشکر از اقدامات انجام شده مصوب نموداند از محل اعتبارات مربوطه تا سقف 000/000/12 ریال  توسط مدیرعامل به کادر مالی سازمان پرداخت شود.

آدرس کوتاه :