رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد :توجه ویژه ای به مشاغل خانگی داریم / فراهم آوردن بازار فروش تولیدات خانگی اولویت سازمان ماست

شناسه : 92627129

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد :توجه ویژه ای به مشاغل خانگی داریم / فراهم آوردن بازار فروش تولیدات خانگی اولویت سازمان ماست

{{ محمد رضا دشتی }} افزود : درآمد خرد و ایجاد اشتغال بخصوص برای بانوان در خانه یکی از سیاستگذاریهای سازمان می باشد که امیدواریم با حمایت های معاون محترم اموراجتماعی و فرهنگی استانداری یزد تبدیل به یک بازار پردرآمد برای هنرآموزان و نیازمندان این رشته ها شود .

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی با تاکید بر جدیت حمایت از مشاغل خانگی به عنوان یکی از وظایف محوله سازمان ، بیان کرد : بازار مشاغل خانگی رویکردی جدید برای اشتغال بانوان به عنوان اصلی ترین رکن بازار و راهی برای کسب درآمد خرد برای خانواده است .

به گزارش روابط عمومی سازمان در این نشست برنامه ریزی لازم برای تشکیل این بازار و نحوه حمایت های معاون امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد بررسی و زمینه های همکاری فی مابین تشریح شد .

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری در این نشست گفت : هدف سازمان حمایت از کارها و مشاغل خرد خانگی است و با توجه به پتانسیل شهر یزد در زمینه صنایع دستی وجود این بازار ضروری و لازم است .

{{ محمد رضا دشتی }} افزود : درآمد خرد و ایجاد اشتغال بخصوص برای بانوان در خانه یکی از سیاستگذاریهای سازمان می باشد که امیدواریم با حمایت های معاون محترم اموراجتماعی و فرهنگی استانداری یزد تبدیل به یک بازار پردرآمد برای هنرآموزان و نیازمندان این رشته ها شود .

((محسن ابوترابی عضو شورای اسلامی شهرو ناظر سازمان نیز در این نشست با بیان پتانسیل خوب سازمان ساماندهی مشاغل در ایجاد نظم و سامان بخشی به مشاغل گفت : ایجاد این بازار از ضروریات کمک به درآمد خانواده و کارآفرینی است و شورای اسلامی شهر به صورت ویژه از این طرح حمایت میکند .

عضو محترم شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد : باید سازوکار ایجاد طرح جامع مشاغل خانگی که با هدف ایجاد رونق اقتصادی است تهیه گردد.

**آمادگی کامل برای حمایت از بازارچه مشاغل خانگی را داریم

مدیر کل امور اجتماعی فرهنگی استانداری یزد در ادامه این نشست بیان کرد : با تمام توان از این بازارچه ها حمایت میکنیم و در زمینه های مختلف از جمله پتانسیل دولتی و هماهنگی فی مابین دستگاههای اجرائی را فراهم مینماییم .

خامسی افزود : امید آن داریم در این بازارها توجه ویژه ای به اقشار آسیب پذیر نمائیم و این مهم با همراهی و همکاری شهرداری امکانپذیر است

آدرس کوتاه :