دیدار رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد با خانواده مرحوم اکبر وحدانیان یکی از پرسنل مرحوم شده سازمان

شناسه : 90778946

دیدار رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد با خانواده مرحوم اکبر وحدانیان یکی از پرسنل مرحوم شده سازمان

در اولین عید درگذشت مرحوم اکبر وحدانیان  یاد وخاطره این همکار سفرکرده گرامی داشته شد

 

در آغازین روزهای  سال 1397 با حضور ابوالقاسم ابوالحسنی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد با حضور در منزل مرحوم اکبر وحدانیان یاد وخاطره آنمرحوم گرامی داشته شد

 

.

 

آدرس کوتاه :