خواست میدانداران اولویت اول طرح های میدان مرکزی است

شناسه : 92333130

خواست میدانداران اولویت اول طرح های میدان مرکزی است

دشتی افزود : یکی از موضوعات که توجه لازم را به آن میطلبد نگاه ویژه به شریک اقتصادی میدان مرکزی بوده است که با جلسات متعدد و بررسی های صورت گرفته بدنبال حمایت و رفع مشکلات جهت ادامه پروژه هستیم

در نشستی صمیمانه رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد با جمعی از میدانداران مباحث اولویت دار میدان مرکزی بررسی شد

 

محمد رضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری با بیان اینکه بدنبال این موضوع هستیم تا خواست میدانداران اجرائی شود و آنچه قدم بر میداریم نظر آنها را تامین کنیم افزود :

برخی تغییرات از جمله تعویض چراغهای میدان مرکزی اقداماتی ماندگار و به موقع در کاهش هزینه های میدان مرکز بوده است اما به همین بسنده نخواهیم کرد و باید پیشرفت به صورت روزانه محقق شود .

دشتی گفت : طرح دسترسی به میدان مرکزی که حدود 12 میلیارد هزنه کرد آن خواهد شد توسط واحد عمران سازمان به صورت جدی در حال پیگیری است و لحاظ نیاز همسایگان میدان صورت خواهند پذیرفت .

دشتی افزود : یکی از موضوعات که توجه لازم را به آن میطلبد نگاه ویژه به شریک اقتصادی میدان مرکزی بوده است که با جلسات متعدد و بررسی های صورت گرفته بدنبال حمایت و رفع مشکلات جهت ادامه پروژه هستیم

دراین نشست چند نفر از میدانداران به خصوص جوانان غرفه دار میدان به بیان مسائل و دغدغه های خود پرداختند .

 

 

 

.

آدرس کوتاه :