جلسه بررسی وضعیت شهرک مشاغل با حضور هئیت امنا شهرک

شناسه : 90601877

جلسه بررسی وضعیت شهرک مشاغل با حضور هئیت امنا شهرک

جلسه بررسی وضعیت شهرک مشاغل با حضور هئیت امنا شهرک

ابوالحسنی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد گزارشی از وضعیت برنامه های در دست اقدام شهرداری برای شهرک ارائه و تاکید نمودن سیاست سازمان حمایت از هئیت امنا در جهت پرداختن آنها به بخشی از امور شهرک که قابل واگذاری به بخش خصوصی است میباشد .

ایشان اعلام نمودند سازمان در نظر دارد انشالله محیطی با نشاط و دارای امکانات مورد نیاز از قبل همچون درمانگاه ، و غیره برای شهرک ایجاد نماید .

وی افزود : در حال حاضر موضوع ایمنی ترافیک معابر شهرک ، اصلاح سنگ جدول و ساماندهی فضای سبز آن در دستور کار سازمان که انشالله قبل از آغاز سال جدید انجام خواهد شد

 

 

 

.

آدرس کوتاه :