تقدیر و تشکر معاون عمران وتوسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور از مدیر عامل سازمان

شناسه : 11484873

تقدیر و تشکر معاون عمران وتوسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور از مدیر عامل سازمان

 بیست و هفتمین مجمع عمومی اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور از تاریخ 93/12/6لغایت 93/12/9در جزیره زیبای کیش برگزار گردید در این مجمع عمومی که مشاورین و معاونین رئیس سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور از جمله جناب آقای علی نوذرپور معاون امور شهرداریهای کشور ، محمد امامی امین معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، مهندس خجسته  مشاور رئیس سازمان شهرداریها و حمیدرضا موفق مدیر کل حراست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور حضور داشته اند آقای مهندس هوشنگ خندان دل معاون عمران وتوسعه امور شهری و روستایی وزیرکشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از زحمات برادران ابوالفضل ابوئی و هادی عطارزاده طوسی دونفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور از شهرهای یزد ومشهد مقدس با اهداء لوح سپاس تقدیر وتشکر نمود در این مجمع عمومی آقایان میثم مظفر و مجید عسکری مدیران عامل تاکسیرانیهای تهران وکرمان بعنوان اعضاء جدید آن اتحادیه با انجام رأی گیری انتخاب گردیدند.

 

آدرس کوتاه :