ترگل چیست ؟؟؟؟؟؟

شناسه : 278529
ترگل چیست ؟؟؟؟؟؟

بسمه تعالی

سامانه دریافت  نرخ میوه و صیفی جات  به صورت sms

شماره سامانه 3000694041

راهنمای ارسال: تایپ کلمه miv سپس یک فاصله سپس کدگروه سپس یک نقطه سپس کدزیرگروه.  و ارسال به سامانه 3000694041

مثال: Miv 1.2

یعنی اطلاعات گروه میوه جات زیرگروه نارنگی وگریپ فروت را برمی گرداند.

     

کد

گروه 1 میوه جات

کد

گروه 2 سیفی جات

1.1

گروه پرتقال(پرتقال معمولی-پرتقال والنسیاه - پرتقال واشنگتنی- پرتقال تامسون)

2.1

گروه سبزی(سبزی خوردن- سبزی خورشتی- کلم برگ-کلم گل- کلم قرمز)

1.2

گرونارنگی وگریپ فروت(نارنگی تخم ژاپنی- نارنگی ایرانی - گریپ فروت قرمز- گریپ فروت سفید

2.2

گروه پیازوفلفل(پیاز سفید- پیاز قرمز سیر-  فلفل ریز فلفل دلمه )

1.3

گروه سیب(سیب درختی زرد- سیب درختی قرمز - سیب گلاب - سیب درختی صادراتی)

2.3

گروه خیار سبز وگوجه(خیار گلخانه یزدی-خیار تونلی- خیار معمولی -گوجه معمولی-گوجه گلخانه )

1.4

گروه لیمو،کیوی(لیمو ترش ریز- لیمو شیرین کیوی- کیوی صادراتی)

2.4

گروه سیب زمینی وبادمجان (سیب زمینی کهنه سیب زمینی نو بادمجان نو بندری بادمجان معمولی بامیه)

1.5

گروه انگور وآلو(آلو قطره طلا- آلو سیاه انگور خلیلی-انگور عسکری-انگورشاهرودی)

2.5

گروه سیفی(هویج شلغم کدو مسمایی- کاهو-  لوبیا سبز)

1.6

گروه سردرختی (موز گیلاس- هلو- خرمالو)                  

2.6

گروه هندوانه

1.7

 

2.7

گروه خربزه

گروه میوه جات:1    زیرگروههای پرتقال :1 نارنگی و گریپ فروت:2 سیب:3 لیمو کیوی:4انگورآلو:5سردرختی:6

گروه سیفی جات: 2    زیرگروههای سبزی:1 پیازوفلفل:2 خیارسبز:3 سیب زمینی:4 فرنگی:5 هندوانه:6 خربزه:7

 

آدرس کوتاه :