تاریخچه سازمان

شناسه : 278759

تاریخچه سازمان میادین میوه وتره باروفر آورده های کشاورزی شهرداری یزد

سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد از اوایل سال 1382 راه اندازی شده ومحل استقرار آن فعلا در محل میدان مرکزی میوه وتره بار واقعدر جاده کنار گذر یزد کرمان میباشد 

آدرس کوتاه :