به همراه جمعی از مسئولین شهری و استانی صورت گرفت

شناسه : 90977480

به همراه جمعی از مسئولین شهری و استانی صورت گرفت

بازدید صبحگاهی معاون مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری یزد به همراه مسئولین شهری از میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد

بازدید صبحگاهی معاون مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری یزد به همراه مسئولین شهری از میدان مرکز میوه وتره بار

 

امیر شاکری معاون مدیر کل امور شهری و شوراهای دفتر امور شهری و روستایی استانداری یزد به همراه جمعی از مسئولین استانی و شهری  ضمن بازدید از میدان مرکزی میوه و تره بار در جریان ادامه روند فعالیت میدان مرکزی قرار گرفتند

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد ، معاون امور شهری و شوراهای استانداری با حضور در بین میدانداران و بررسی مشکلات میدان مرکزی قول مساعد برای رفع مسائل موجود را داد.

 

شاکری در ادامه بازدید از بخشهای مختلف سرمایه گذاری شده در میدان مرکزی در نشستی با ابوالقاسم ابوالحسنی رئیس سازمان ضمن بیان مسائل میدان مرکزی از جمله دوگانگی میدان و مضرات این دوگانگی برای مردم  پرداخت

ابوالحسنی در ادامه گفت : در نگاه کلان با این سرمایه گذاری وسیع ، هدفمندی سرمایه مشخص میگردد که امید است با همت مسئولین  استانی و شهر طرح متمرکز شدن میدان مرکزی میوه وتره بار رقم بخورد.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.

آدرس کوتاه :