بهسازی معابر و ایجاد جلوه های بصری دستور کار سازمان در شهرک مشاغل فنی است

شناسه : 91055305

بهسازی معابر و ایجاد جلوه های بصری دستور کار سازمان در شهرک مشاغل فنی است

محمد رضا دشتی در جریان این بازدید از شهرک مشاغل فنی گفت : در حال تدوین برنامه بلند مدت ویژه ای برای شهرک مشاغل فنی هستیم و امید آن داریم بتوانیم با اهداف بلند مدت در رونق شهرک گام موثر برداریم

محمد رضا دشتی در گفتگو با روابط عمومی سازمان در زمینه شهرک مشاغل به جله های بصری شهرک مشاغل اشاره کرد وگفت بهسازی معابر و تعویض جداول مستهلک و جمع آوری نخاله های ساختمانی موجود در معابر و همچنین خودروهای ضایعاتی موجود در شهرک در زیبایی شهرک مشاغل و رفع خطرات احتمالی تاثیر بسزایی دارد

 

محمد رضا دشتی در جریان این بازدید از شهرک مشاغل فنی گفت : در حال تدوین برنامه بلند مدت ویژه ای برای شهرک مشاغل فنی هستیم و امید آن داریم بتوانیم با اهداف بلند مدت در رونق شهرک گام موثر برداریم

 

دشتی اظهار داشت : هدف از اجرای طرح های عمرانی در شهرک و رفع مشکلات ترافیکی را نظم و انضباط بخشیدن به آن محیط دانست و گفت در راستای همین موضوع نسبت به اصلاح هندسی برخی گذر و  میادین شهرک اقدامات خوبی صورت گرفته است تا برخی نقاط حادثه خیز در شهرک رفع خطر گردد

 

دشتی افزود : از جمله موضوعتی که سازمان بصورت جدی پیگیر انجم آن می باشد احداث مسجد در شهرک مشاغل فنی است

 

 

 

 

 

.

 

آدرس کوتاه :