برگزاری مراسم یادبود اکبر وحدانیان از طرف سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

شناسه : 90430121

برگزاری مراسم یادبود اکبر وحدانیان از طرف سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

برگزاری مراسم یادبود اکبر وحدانیان از طرف سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

مراسم یادبود همکار گرانقدر و عزیز اکبر وحدانیان از طرف سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در نمازخانه میدان مرکزی میوه تره بار با حضور غرفه داران و پرسنل سازمان وخانواده آن مرحوم برگزار گردید

 

 

 

آدرس کوتاه :