برگزاری جلسه کار گروه بررسی ساماندهی اتباع بیگانه میدان مرکزی میوه وتره بار

شناسه : 68447885

برگزاری جلسه کار گروه بررسی ساماندهی اتباع بیگانه میدان مرکزی میوه وتره بار

برگزاری جلسه کار گروه بررسی ساماندهی اتباع بیگانه  میدان مرکزی میوه وتره بار

به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری یزد جلسه کار گروه بررسی ساماندهی اتباع بیگانه شاغل در میدان مرکزی میوه و تره بار  باحضور میدانداران،رئیس اتحادیه صنف میداندار و طواف، ،مدیر کل  امور اتباع و مهاجرین خارجی  ،نماینده اداره کار و رفاه اجتماعی ،نمایندگان تیپ الغدیر و پادگان شهید صدوقی، روزدوشنبه 11/19/ 1394 ساعت 10:00صبح درنماز خانه میدان  مرکزی میوه تره بار تشکیل گردیددر این جلسه مسئولین مربوطه در خصوص  مشکلات و معضلات  اتباع خارجی در کشور توضیحات لازم را ارائه و مقرر گردید غرفه دارانی که کارگران آنها از اتباع خارجه بالخصوص افاغنه هستند نسبت به تسویه حساب با آنان اقدام نمایند در ادامه این جلسه سرهنگ باقری ریاست محترم پلیس اتباع امور خارجی توضیحاتی ارائه نمود.

 

 

آدرس کوتاه :