برگزاری جلسه شورای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

شناسه : 90374479

برگزاری جلسه شورای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

برگزاری جلسه شورای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

جلسه شورای اداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی به ریاست دکتر مهدی جمالی نژاد شهردار محترم در محل سازمان ساماندهی مشاغل شهری برگزار شد

 

جلسه شورای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در روز پنج شنبه 1396/10/21 در محل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی به ریاست دکتر مهدی جمالی نژاد و با حضور اعضای شورای سازمان ، اعضای هیئت مدیره برگزار شد

 

 

در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکردی از سوی رئیس سازمان ، اهداف و چشم انداز سازمان تا سال 1400 مورد بررسی و نقاط ضعف و قوت سازمان مورد بررسی قرار گرفت

 

 

 

در ادامه در خصوص بودجه سال 1396 و بودجه ارائه شده سال 1397 بحث و تبادل نظر صورت گرفت

 

 

دکتر جمالی نژاد در این جلسه بحث درآمدزایی و ارائه خدمات بهینه در حوزه های مختلف کاری را مهمترین هدف سازمان عنوان نمودند و به منظور تقویت برنامه های سازمان و نیز حمایت از فعالیت های سازمان مزبور ، مواردی را مقرر نمودند

 

 

 

آدرس کوتاه :