بررسی مسائل و مشکلات وانت بارهای سیار مستقر در ورودی های شهر یزد

شناسه : 91412785

بررسی مسائل و مشکلات وانت بارهای سیار مستقر در ورودی های شهر یزد

محمد رضا دشتی رئیس سازمان نیز ضمن بیان اقدامات انجام شده در ساماندهی وانت بارها و تشکیل بانک اطلاعاتی از وانت بارها به بیان طرح مورد نظر سازمان پرداخت و افزود رویکرد ساماندهی وانت بارها باید با نگاه جدی به مباحث مورد خواست آنان بررسی شود و پیشنهادات سازمان در این زمینه به معاونت خدمات ارائه خواهد شد

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در نشستی که در دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری یزد با حضور سپنتا نیک نام رئیس کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر و رئیس اداره اجرائیات شهرداری و محمد رضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری برگزار گردید ضمن بررسی طرح ساماندهی وانت بارها و اقدامات صورت گرفته  تصمیمات لازم اخذ گردید

در این جلسه سیف الدینی رئیس اداره اجرائیات به تشریح عملکرد واحد اجرائیات دراین زمینه پرداخت و با توجه به اتمام مجوز فعالیت وانت بارها در ورودی های شهر خواستار تعیین تکلیف شد

محمد رضا دشتی رئیس سازمان نیز ضمن بیان اقدامات انجام شده در ساماندهی وانت بارها و تشکیل بانک اطلاعاتی از وانت بارها به بیان طرح مورد نظر سازمان پرداخت و افزود رویکرد ساماندهی وانت بارها باید با نگاه جدی به مباحث مورد خواست آنان بررسی شود و پیشنهادات سازمان در این زمینه به معاونت خدمات ارائه خواهد شد

سپنتا نیک نام رئیس کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر نیز با اشاره به اقدامات صورت گرفته همه تلاشها و اقدامات را خوب توصیف کرد و افزود باید اقدامات به هنگام و جدی را ساماندهی انجام دهیم و کمیسیون خدمات شورای شهر نیز آماده بررسی طرح ها و اقدامات خواهد بود.

 

 

 

محمدرضادشتی/

آدرس کوتاه :