با تاکید بر مدیریت یکپارچه شهری صورت گرفت؛ بازدید و اشتراک تجربه مدیران شهری یزد و مشهد در زمینه ساماندهی مشاغل

شناسه : 92794351

با تاکید بر مدیریت یکپارچه شهری صورت گرفت؛ بازدید و اشتراک تجربه مدیران شهری یزد و مشهد در زمینه ساماندهی مشاغل

در بازدید و اشتراک دانش و تجربه مدیران شهری یزد و مشهد در زمینه ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، بر اهمیت پیاده سازی مدیریت یکپارچه و هوشمند شهری در این حوزه تاکید شد.

 
 
در بازدید و اشتراک دانش و تجربه مدیران شهری یزد و مشهد در زمینه ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، بر اهمیت پیاده سازی مدیریت یکپارچه و هوشمند شهری در این حوزه تاکید شد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد، همزمان با سفر « محسن صادقیان» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد، « سیدعلی مشتاقیون» معاون مالی و اقتصادی شهرداری، « محمدرضا دشتی» رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری یزد و هئیت همراه، بازدید از بازراچه های محلی شهر مشهد و نشست بررسی طرح های مورد نظر در این زمینه برگزار شد.
 
در جریان این سفر که « محسن ابوترابی » عضو شورای اسلامی شهر یزد نیز حضور داشت؛ از سوی نماینده سازمان ساماندهی مشاغل شهری مشهد؛ فعالیت  جمعه بازار دستفروشان، پروژه ساماندهی دستفروشان شهر مشهد، جمعه بازار شهید شوشتری در فازهای جداگانه و اختصاصی فرش، پوشاک، مواد غذایی، تلفن همراه، لوازم صوتی- تصویری و  پارکینگ طبقاتی 14 گانه این بازار تشریح و قسمت های مختلف آن مورد بازید مدیران شهری یزد قرار گرفت.
 
بازدید از جمعه بازار خودرو در مشهد نیز با بررسی شرایط کار و ارائه خدمات بخش های کارشناسی بدنه، فنی خودرو  سامانه پذیریش و مراحل ثبت قولنامه همراه بود.
 
سپس نحوه ساخت، مصالح استفاده شده ، امکان جابه جایی شهری، نحوه قیمت گذاری و مشارکت در بازارچه های موقت میوه و تره بار تحت نظارت سازمان سامان دهی مشاغل شهری مشهد تبیین و مورد بازدید قرار گرفت تا گزارشی عملیاتی از تجربه های موفق در این زمینه برای پیاده سازی در یزد آماده سازی و جمع بندی شود.
 
پس از پایان این بازدید ها، مدیران و نمایندگان یزد در حوزه ساماندهی مشاغل شهری در نشست برنامه ریزی و هم اندیشی با محوریت سرعت بخشی و تقویت نگاه کارشناسی بر مبنای بهر مندی از تجربه های موفق حضور یافتند و ضرورت پیاده سازی مدیریت هوشمند و یکپارچه شهری در تمام حوزه ها به ویژه ساماندهی مشاغل تشریح شد.
 
جذب مشارکت اصناف در ساماندهی مشاغل مزاحم، تسهیلگری و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در انتقال مشاغل آلاینده و تقویت زیرساخت های لازم برای فعال سازی بازارچه های محلی و تنوع بخشی به عرضه محصولات بر اساس نیازسنجی و نیازسازی در بازار و  کمک به ایجاد مشاغل مستقیم و غیر مستقیم از دیگر موضوعاتی بود که بر اساس تجربه های موفق و صورت گرفته در شهر مشهد مورد هم اندیشی و برنامه ریزی برای تقویت توانمندی های مورد نظر در یزد قرار گرفت.
 
گفتنی است بازدید از مراحل ساخت بزرگ ترین شهرک خدمات خودرویی طبقاتی کشور  در منطقه 10 شهرداری مشهد (  جاده آسیاسی محور مشهد-قوچان ) نیز آخرین برنامه این سفر دو روزه بود.
آدرس کوتاه :