بازگشت زندگی آرام به بافت مسکونی با خروج مشاغل مزاحم از سطح شهر یزد

شناسه : 93333583

بازگشت زندگی آرام به بافت مسکونی با خروج مشاغل مزاحم از سطح شهر یزد

در اجرای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها و به استناد حکم نماینده دادستان ، حکم 3 رای خروج مشاغل مزاحم از بافت مسکونی شهر یزد اجرائی شد.

در اجرای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها و به استناد حکم نماینده دادستان ، حکم  3 رای خروج مشاغل مزاحم از بافت مسکونی شهر یزد اجرائی شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ، ضابطان قضایی و کارشناسان کمیسیون بند 20 ماده 55 به استناد رای کمیسیون و دستور مقام محترم قضایی و در راستای آرامش بخشی به بافت مسکونی نسبت به اجرای 3 فقره رای و حکم پلمپ واحد های مزاحم اقدام نمودند .

آدرس کوتاه :