بازدید مدیران سازمان از بازارهای ارزاق عمومی ، میوه وتره باروساماندهی مشاغل شهری تبریز

شناسه : 78606077

بازدید مدیران سازمان از بازارهای ارزاق عمومی ، میوه وتره باروساماندهی مشاغل شهری تبریز

بازدید مدیران سازمان از بازارهای ارزاق عمومی ، میوه وتره باروساماندهی مشاغل شهری تبریز

بازدید مدیران سازمان  از بازارهای ارزاق عمومی ، میوه وتره باروساماندهی مشاغل شهری تبریز

به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد  مدیر عامل ،مدیر اجرائی و کارشناس حقوقی سازمان در تاریخ سه شنبه ،چهارشنبه وپنج شنبه بیست وچهارم ، بیست و پنجم و بیست و ششم فروردین ماه سال جاری سفر به شهر تبریز  با مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری جناب آقای مهندس مهرداد دیدار و گفتگو نمودند آقای مهندس رحیمی معاون اداری و مالی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به مدیران این سازمان  آنها را دعوت به بازدید از بازارچه های محلی کیوسک های مطبوعاتی ،کیوسک های گل فروشی ،بازار ماهی ، میدان میوه و تره بار نمودند که در این بازدیدها طرح های در دست اجرای سازمان میادین میو ه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری تبریز آشنا گردیدند.

 

آدرس کوتاه :