بازدید صبحگاهی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

شناسه : 91467979

بازدید صبحگاهی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

فعالی در این نشست با بیان اینکه اهداف کلان شهرداری یزد در برنامه ریز بلند مدت ، تحقق زیست شهری ، آرام و پویا است و یکی از شرط های اصلی و پایه ای در ایجاد این فرآیند ، نگاه ویژه به پرسنل شهرداری است که با آرامش خاطر آنان قطعا روند بهبود زیست شهری اتفاق خواهد افتاد

به گزارش روابط عمومی سازمان مهندس فعالی در این نشست به اقدامات خوب صورت گرفته تاکنون در سازمان ساماندهی مشاغل پرداخت و روند پیگیری فعالیت ها را بسیار خوب ارزیابی کرد

 

وی در این نشست با بیان اینکه اهداف کلان شهرداری یزد در برنامه ریز بلند مدت ، تحقق زیست شهری ، آرام و پویا است و یکی از شرط های اصلی و پایه ای در ایجاد این فرآیند ، نگاه ویژه به پرسنل شهرداری است که با آرامش خاطر آنان   قطعا روند بهبود زیست شهری اتفاق خواهد افتاد .

 

فعالی در این نشست به تشریح سامانه ارائه ایده پرداخت و افزود یکی از اقدامات بسیار ارزنده ، استفاده و بهره بردار از تجربیات و ایده های کارکنان شهرداری است که با تهیه بانک اطلاعاتی ایده در این زمینه توانسته ایم بهره بردار خوبی را نمائیم .

 

محمد رضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهر و فرآورده های کشاورزی ضمن تشکر از حضور صبحگاهی مهندس فعالی در جمع پرسنل این سازمان به تشریح عملکرد گسترده سازمان پرداخت و افزود : در شش ماه آینده شروع اقدامات برنامه ریز شده سازمان رقم خواهد خورد و ما شاهد تحولی عظیم در زمینه خدمات سازمان خواهیم بود .

 

دشتی با اشاره به گستردگی فعالیت سازمان گفت : کمبود نیرو یکی از دغدغه این سازمان است که با همت و پشتکار پرسنل سازمان تمامی فعالیت های مرتبط سازمان در حال انجام است .

 

در پایان این نشست پرسنل سازمان مشکلات و مسائل خود را با معاون برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی در میان گذاشتند.

 

 

 

 

.

آدرس کوتاه :