بازدید شهردار یزد از میدان میوه و تره بار مرکزی

شناسه : 89899980

بازدید شهردار یزد از میدان میوه و تره بار مرکزی

بازدید شهردار یزد از میدان میوه و تره بار مرکزی

آدرس کوتاه :