بازدید اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر یزد

شناسه : 57300082

بازدید اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر یزد

بازدید اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر از میدان مرکزی میوه وتره بار

به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه وتره بار اعضاء محترم کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر یزد به اتفاق شهردار محترم یزد صبح روز دوشنبه 1394/10/07از میدان مرکزی میوه وتره بار بازدید و از نزدیک مسائل و مشکلات این مجموعه را مورد بررسی قراردادند. پیگیری زیرسازی و آسفالت  جاده دسترسی از تیپ الغدیر جهت مراجعه کشاورزان محلی ، زیرگذر مصوب جاده اصلی و نصب علائم ترافیکی در محل از مصوبات این بازدید بود. 

آدرس کوتاه :