بازدید اعضای محترم کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از جاده دسترسی میدان مرکزی میوه وتره بار

شناسه : 30070501

بازدید اعضای محترم کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از جاده دسترسی میدان مرکزی میوه وتره بار

بازدید اعضای محترم کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از جاده دسترسی میدان مرکزی میوه وتره بار

به گزارش  روابط عمومی سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد اعضای محترم کمیسیون عمران شورای اسلامی شهریزد در تاریخ شنبه سوم  مرداد ماه سال جاری از جاده دسترسی میدان مرکزی میوه وتره بار بازدید واز نزدیک با مسائل ومشکلات عمرانی این پروژه ملی  آشنا شدند . در این بازدید  آقای مهندس طهماسبی  معاون محترم عمران شهرداری یزد توضیحات لازم را ارائه فرمودند .

 

آدرس کوتاه :