بازدید از روند اجرایی پروژه‌های عمرانی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری یزد صورت گرفت

شناسه : 93624180

بازدید از روند اجرایی پروژه‌های عمرانی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری یزد صورت گرفت

بازدید از روند اجرایی پروژه بازارچه میوه وتره بار امام شهر و مسجد شهرک مشاغل فنی شهر یزد با حضور اعضای هیئت مدیره سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد و مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان انجام شد

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد، اعضای هیئت مدیره سازمان ساماندهی مشاغل  شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد از روند اجرایی پروژه های عمرانی بازارچه امام شهر و مسجد شهرک مشاغل فنی شهر یزد بازدید به عمل آورده و در جریان مراحل اجرائی کار قرار گرفتند.

در این بازدید محی الدینی ضمن بر شمردن اقدامات صورت گرفته تاکنون در پروژه بازارچه امام شهر گفت : آماده سازی محوطه ، نصب فندانسیون و رعایت مجاورت و اجرای سازه از جمله اقدامات اساسی است که تاکنون در این پروژه  صورت گرفته است .

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از مراحل اجرائی و مسائل پیش روی این پروژه ها ی عمرانی حمایت لازم برای تامین اعتبار تکمیلی و هم افزایی جهت اتمام این دو پروژه را خواستار شد.

« محمدرضا دشتی» افزود: در کنار ظرفیت‌سازی و  تقویت زیرساخت‌های عمرانی در راستای تقویت و ساماندهی مشاغل شهری، پیوست فرهنگی و مذهبی این پروژه‌ها نیز در نظر گرفته شده است که ساخت مسجد شهرک مشاغل فنی یزد اقدامی در این حوزه محسوب می شود.

آدرس کوتاه :