ایجاد نخستین شب بازار استان یزد در پایانه مسافربری امام علی ع

شناسه : 90240093

ایجاد نخستین شب بازار استان یزد در پایانه مسافربری امام علی ع

ایجاد نخستین شب بازار استان یزد در پایانه مسافربری امام علی ع

نخستین شب بازار استان یزد تحت نظارت سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری یزد از ساعت 22 شب تا یک بامداد فعال می باشد

 

ابوالقاسم ابوالحسنی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در مصاحبه با روابط عمومی سازمان

با بیان اینکه در قالب طرح انضباط شهری و فعالیت پراکنده دستفروشان در قالب یک طرح اجرائی شب بازار توسط سازمان پیش بینی و

انجام گردید

 

 

وی در ارتباط با جزئیات ساماندهی بساط گران و دستفروشان گفت پس از به عهده گرفتن مدیریت این شب بازار در یکی از بهترین مناطق شهری یزد با تدبیر سازمان کلیه مسائل مدیریت ، امنیت وتدابیر انضباطی و روشنایی محیط به شرکت بخش تعاونی بخش خصوصی که کلیه اعضای آن از همین بدنه دستفروشان شب بازار هستند واگذار گردید و این امر وجب شد بخشی از هزینه های اخذ شده برای اجاره غرفه ها مجددا به منفعت دستفروشان بازگردد

 

ابوالحسنی افزود : شب بازار بستر مناسب و ساماندهی شده برای فعالیت این قشر خواهد بود که امید است در آینده شرایط بهتر و مناسبتری برای آن رقم بخورد

 

 

 

.

آدرس کوتاه :