ایجاد سه بازارچه جدید در سطح شهر یزد

شناسه : 89409508

ایجاد سه بازارچه جدید در سطح شهر یزد

ایجاد سه بازارچه جدید در سطح شهر یزد

سه نقطه جدید شناسایی و بزودی کار عملیاتی آن آغاز میگردد

 

ابوالقاسم ابوالحسنی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی در مصاحبه با روابط عمومی سازمان از ایجاد بازارچه های جدید در سطح شهر یزد خبر داد

 

 

ایشان افزودند :بنا بر استقبال مردمی از ایجاد بازارچه های محلی میوه وتره بار و با توجه به اساسنامه سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی در سه نقطه جدید از شهر یزد و با نگاه به شاخصه های اصلی استاندارد طراحی های بازارچه های جدید در دستور کار قرار گرفته است 

 

 

بازارچه های جدید با تنوع محصولات بیشتر و تامین مایحتاج روزانه خانوار و با رویکرد خدمت رسانی بهتر و سریعتر به عموم شهروندان و با در نظر گرفتن موقعیت های مکانی و پارامترهای چون جمعیت و........ به سمت عملیاتی شدن پیش می رود 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :