آگهی فراخوان عمومی

شناسه : 278569
آگهی فراخوان عمومی
فراخوان عمومی واگذاری تعدادی غرفه فروش میوه و تره بار در محل میدان دوآب
آدرس کوتاه :