اهداف سازمان میادین

شناسه : 278719
اهداف سازمان میادین

اهداف سازمان میادین میوه وتره بار:

هدف ازتاسیس سازمان ایجاد تسهیلات لازم در امر تهیه وتوزیع میوه و فرآورده های کشاورزی در جهت حمایت از تولید کنندگان میباشد تا بتواند مسیر حرکت محصولات را از تولید به توزیع با اصول صحیح هدایت نماید.

آدرس کوتاه :