آكهي مسابقه .....

شناسه : 278539
آكهي مسابقه .....
سرویس IT- سان با این حرکت یکی از مهمترین کدهای کامپیوتری را به جامعه معرفی می کند.
شرکت سان میکرو سیستم اعلام کرد فناوری جاوای خودرا به صورت یک پروژه ی نرم افزار ی منبع آزاد رایگان در اینترنت عرضه می کند. با این کار برنامه نویسان در سراسر جهان قادر خواهند بودکد پایه ای جاوا را امتحان اصلاع و تعمیر ویروس یا مشخصات جدیدی به آن اضافه کنند.
ریچ گری ،معاون رئیس سابق گفت : امیدواریم با این کار افراد بیشتری را به برنامه نویس جاوا تبدیل کنیم  تا نرم افزارهای جدید برای تقویت جاوا بسازند
آدرس کوتاه :