افتتاح شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان

شناسه : 279229
افتتاح شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان

به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه وتره بار

با همکاری سازمان میادین میوه و تره بارودر جهت رفاه حال میدان داران ومراجعین به میدان میوه و تره باردر انتهای فاز 2 میدان  باجه بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان افتتاح و شروع بکار کرد..

آدرس کوتاه :