اصلاح هندسی معابر آب سطحی در میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد اجرا شد

شناسه : 90838087

اصلاح هندسی معابر آب سطحی در میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد اجرا شد

به منظور روان سازی آب سطحی معابر میدان مرکزی و همچنین بهسازی محیطی معابر توسط واحد خدمات میدان مرکزی میوه وتره بار اجرا شده است

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد ابئالقاسم ابوالحسنی رئیس سازمان با اشاره به درخواست میدانداران و همچنین مسائل مربوط به بهداشت محیط این اصلاح صورت پذیرفت و امیدواریم کلیه معابر داخلی میدان تغییر اصلاح صورت پذیرد .

 

گفتنی است این معابر به دلیل وضعیت جاری و همچنین مسائل بهداشتی محیط از جمله درخواست میدانداران برای تغییر کاربری بوده است

آدرس کوتاه :