«محمد نعیمی نژاد» معاون دادستان یزد پلمپ بیش از 20واحد فروش و ذبح دام غیرمجاز در یزد

شناسه : 93438385

«محمد نعیمی نژاد» معاون دادستان یزد پلمپ بیش از 20واحد فروش و ذبح دام غیرمجاز در یزد

هدف دادستانی یزد تقویت فعالیتهای اقتصادی در چهارچوب قانون و فعال سازی ظرفیت های قانونی برای حمایت هرچه بیشتر از قانون مداران در شهر یزد است و با اقدامات دستگاه های اجرایی به ویژه مدیریت شهری راه برای متخلفین سد می شود.

برخی فعالیت ها از جمله پرورش و نگهداری دام و طیور در مناطق مسکونی شهر ممنوع بوده چرا که علاوه بر آسیب به بدنه شهری ، حقوق شهروندان از جمله حق سلامت را  تضییع می کند.

به طور کلی هدف دادستانی یزد تقویت فعالیتهای اقتصادی در چهارچوب قانون  و فعال سازی ظرفیت های قانونی برای حمایت هرچه بیشتر از قانون مداران در شهر یزد است و با اقدامات دستگاه های اجرایی به ویژه مدیریت شهری راه برای متخلفین  سد می شود.

 

. مطابق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها مشاغل مزاحم شهری می بایست ساماندهی شوند، رسالت قوه قضائیه  کمک به انجام اقداماتی جهت خروج زمینه سازان ایجاد مسائل غیر بهداشتی  و زیست محیطی از شهرهاست. و در مقابل حمایت از ایجاد شهرک های تخصصی مشاغل مزاحم شهری با سیاستهای تشویقی برای صاحبان این مشاغل است.

محله صدرآباد( کشتارگاه قدیم) باید مطابق قانون از هر نوع فعالیت در زمینه نگهداری و پرورش دام و طیور پاکسازی شود. و از امروز پلمپ و انتقال این واحدهای دامداری غیرمجاز آغاز گردید.

از سوئی با تعامل صورت گرفته ، شهرداری منطقه یک در صدد تغییر کاربری اراضی و طرح های تشویقی برای  منطقه موصوف می باشد 

هم افزایی خوبی بین شهرداری ، دامپزشکی و شبکه بهداشت در این خصوص صورت گرفت.

امید است تمام ظرفیت های قانونی، نظارتی، اجرایی و در نهایت تسهیلگری برای حل این معضل شهری و  ساماندهی هرچه سریع تر در این زمینه مورد بهره برداری برای ارائه خدماتی موثر به مردم و تقویت آرامش و آسایش شهری قرار گیرد.

آدرس کوتاه :