آرشیو اخبار

بزودی تحولی بزرگ در شهرک مشاغل رقم خواهد خورد

جمالی نژاد گفت :صبح های چهارشنبه فرصت خوبی است برای بازدید عمرانی و لمس کردن مشکلات و مسائل شهری از نزدیک و این صبح چهارشنبه در شهرک مشاغل فنی آنهم با رویکرد تازه سازی و بهسازی این منطقه اقدامات خود را شروع کردیم.

همتی مضاعف برای توسعه شهرک مشاغل داریم و این همت باید از سوی کسبه شهرک آغاز گردد

دشتی با اشاره به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها اشاره کرد و افزود تعدادی از واحدهای در نظر گرفته شده در شهرک به مشاغل مزاحم سطح شهر اختصاص می یابد و با مشوق های در نظرگرفته شده زمینه خروج آنها را در شهر رقم خواهیم زد .

شهرک مشاغل ، رویکرد هنرمندانه در ساخت و تکمیل آن را میطلبد

دشتی توجه به زیر ساخت های لازم در شهرک را یادآور شد و افزود بزودی با اصناف مرتبط با شهرک هماهنگی لازم را بعمل خواهیم آورد و زمینه حضورآنها را در شهرک فراهیم خواهیم کرد

بازید اعضای شورای شهر همدان و شهردار همدان از پروژه میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد

ابراهیم مولوی رئیس شورای شهر همدان به همراه اعضای شورا و عباس صوفی شهردار همدان از فعالیت های سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بازدید نمودند

تعامل و تفاهم رمز تحول و پیشرفت در شهرک مشاغل فنی شهرداری یزد است

دشتی افزود : خروج مشاغل مزاحم از محله و بافت مسکونی گام بزرگی در راستای طرح انضباط شهری است

بازدید محموددهقان معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از طرح دسترسی به میدان مرکزی میوه وتره بار

با حضور محمودهقان معاون امور زیربنایی و حمل ونقل شهری شهرداری یزد طرح دسترس ایمن و آسان به میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد بررس شد

در پیشبرد اهداف و وظایف سازمان ، ذره ای نباید کوتاهی صورت بگیرد

محمد رضا دشتی گفت ، ضرب آهنگ کار جهادی و روحیه تلاش و خدمتگذاری در شهرداری یزد در دوره جدید به صدا درآمده است و همه باید برای داشتن شهر آباد ، شاد تلاش کنیم که سهم سازمان ما در آرامش روانی شهر و توجه به مایحتاج مصرفی خانوارها بسیار بالاست .

بهسازی معابر و ایجاد جلوه های بصری دستور کار سازمان در شهرک مشاغل فنی است

محمد رضا دشتی در جریان این بازدید از شهرک مشاغل فنی گفت : در حال تدوین برنامه بلند مدت ویژه ای برای شهرک مشاغل فنی هستیم و امید آن داریم بتوانیم با اهداف بلند مدت در رونق شهرک گام موثر برداریم

سه شنبه های خرید میوه وتره بار در میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد

سه شنبه های خرید میوه وتره بار در میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد برگزار گردید

بازدید دشتی رئیس سازمان از مجموعه شب بازار میدان امام علی ع

محمد رضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد از مجموعه شب بازار امام علی ع بازدید کرد
نمایش 1 - 10 از 91 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 10