کاشت درخت در میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد

کاشت درخت در میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد

جمعی از میدانداران میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد به همراه رئیس سازمان و به پاسداشت بهار طبیعت اقدام به کاشت درخت در محوطه میدان مرکزی نمودند

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد با آماده سازی و بهسازی چند روزه فضای سبز و کودهی متناسب با نوع و جنس درختان برنامه کاشت درخت که به مزیت همدلی و همراهی در میدان مرکزی بود صورت پذیرفت

در این برنامه تعدادی از میدانداران میدان مرکزی به همراه رئیس سازمان و تنی چند از همکاران سازمان اقدام به کاشت درخت نمودند در جریان این برنامه آغاز حرکت بهره برداری از فازهای دیگر میدان که جهت آبزیان و پروتئین میباشد صورت پذیرفت

 

 

 

 

.

آدرس کوتاه :