نشست هماهنگی ریاست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در خصوص برگزاری جشنواره زمستانی فرهنگی ورزشی و گل وگیاه در میدان مرکزی میوه وتره بار یزد

نشست هماهنگی ریاست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در خصوص برگزاری جشنواره زمستانی فرهنگی ورزشی و گل وگیاه در میدان مرکزی میوه وتره بار یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان ابوالقاسم ابوالحسنی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی با توصیف اینکه پرداختن به نشاط اجتماعی شهروندان از جمله اهداف تعریف شده شهرداری است و سازمان با توجه به امکانات موجود و با هدف شناساندن مجموعه میدان میوه وتره بار مرکزی به عموم شهروندان این هدف را در دستور کار قرار داده است .

وی افزود : برگزاری جشنواره در این سطح و آنهم با موضوعات تفریحی متعدد از جمله پخت غذاهای محلی و سنتی و همچنین برگزاری مراسم سنتی لپو کلوخ و ..... می تواند زمینه سرگرمی خانواده را فراهم نماید .

در پایان مقرر شد در نشستی کارشناسان سازمان ها نسبت به برنامه ریزی و تدوین اقدام لازم بعمل آورند

 

 

 

 

.