شناسایی مشاغل مزاحم شهری اولویت اول سازمان ساماندهی مشاغل شهری

شناسایی مشاغل مزاحم شهری اولویت اول سازمان ساماندهی مشاغل شهری

دومین جلسه هماهنگی در خصوص روند اجرای طرح مطالعاتی شناسایی مشاغل شهری در دفتر سازمان برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل  شهری و فؤآورده های کشاورزی شهرداری یزد دومین جلسه بررسی طرح شناسایی مشاغل شهری که با حضور نمینده معاونت شهرسازی و ابوالحسنی رئیس سازمان بود برگزار گردید در این جلسه روند مطالعه طرح ونحوه دقیق  بدست آوردن اطلاعات کامل از مشاغل شهری در یزد بررسی شد.

 

ابوالحسنی در پایان این جلسه در مورد مزایای طرح مطالعاتی گفت : با تشکیل پایگاه اطلاعاتی در این زمینه می توان در فرایند ایجاد  و انتقال مشاغل مزاحم با برنامه ریزی دقیق از هدر رفتن بسیاری از سرمایه های مردمی جلوگیری نمود و شهری آرام با منظر شایسته برای شهروندان به ارمغان آورد.

 

 

 

.