جلسه بررسی وضعیت شهرک مشاغل با حضور هئیت امنا شهرک

جلسه بررسی وضعیت شهرک مشاغل با حضور هئیت امنا شهرک

جلسه بررسی وضعیت شهرک مشاغل با حضور هئیت امنا شهرک

ابوالحسنی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد گزارشی از وضعیت برنامه های در دست اقدام شهرداری برای شهرک ارائه و تاکید نمودن سیاست سازمان حمایت از هئیت امنا در جهت پرداختن آنها به بخشی از امور شهرک که قابل واگذاری به بخش خصوصی است میباشد .

ایشان اعلام نمودند سازمان در نظر دارد انشالله محیطی با نشاط و دارای امکانات مورد نیاز از قبل همچون درمانگاه ، و غیره برای شهرک ایجاد نماید .

وی افزود : در حال حاضر موضوع ایمنی ترافیک معابر شهرک ، اصلاح سنگ جدول و ساماندهی فضای سبز آن در دستور کار سازمان که انشالله قبل از آغاز سال جدید انجام خواهد شد

 

 

 

.

آدرس کوتاه :