اصلاح هندسی معابر آب سطحی در میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد اجرا شد

اصلاح هندسی معابر آب سطحی در میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد اجرا شد

به منظور روان سازی آب سطحی معابر میدان مرکزی و همچنین بهسازی محیطی معابر توسط واحد خدمات میدان مرکزی میوه وتره بار اجرا شده است

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد ابئالقاسم ابوالحسنی رئیس سازمان با اشاره به درخواست میدانداران و همچنین مسائل مربوط به بهداشت محیط این اصلاح صورت پذیرفت و امیدواریم کلیه معابر داخلی میدان تغییر اصلاح صورت پذیرد .

 

گفتنی است این معابر به دلیل وضعیت جاری و همچنین مسائل بهداشتی محیط از جمله درخواست میدانداران برای تغییر کاربری بوده است

آدرس کوتاه :