• جمعه، ۲ فروردین ۱۳۹۸
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

سلسله نشست های میدان داران میدان مرکزی با محمدرضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بررسی عملکرد ، ارائه راهکار با نگاه به آینده در جلسه تنی چند از میدانداران با محمد رضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهریو فرآورده های کشاورزی...

۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 80 بازدید

در نشستی با حضور کارشناسان بهداشت شهرستان یزد عنوان شد در کنار توجه به مسائل شب بازار و روزبازارها مسئله بهداشت موادغذایی و محیط از اهمیت بالایی برخوردار است

در نشستی با حضور کارشناسان بهداشت شهرستان یزد عنوان شد در کنار توجه به مسائل شب بازار و روزبازارها مسئله بهداشت موادغذایی و محیط از اهمیت بالایی...

۱۳۹۷/۰۷/۸ 127 بازدید

بررسی نقاط ضعف و قوت مجموعه شب بازار امام علی با حضور حسین زاده مدیر پایانه های مسافربری سازمان حمل ونقل و فتح آبادی مسئول بازارهای تحت نظارت سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری یزد

بازدید از شب بازار با رویکرد تعامل بیشتر در مجموعه شب بازار و استفاده از ظرفیت های پایانه مسافربری

۱۳۹۷/۰۳/۳۰ 390 بازدید